Kasutustingimused Jacobs Douwe Egberts LT

Tere tulemast kaubamärgi JACOBS ® veebilehele (“Veebileht”). Selle veebilehe on teie jaoks loonud “JACOBS DOUWE EGBERTS” (kohaliku esindaja juriidiline nimi), mille peakontor asub aadressil Taikos pr. 88, LT-51182, Kaunas, Leedu ja registreerimisnumber on 303753885.

 

Rakendumine
Käesolevad kasutustingimused ("Kasutustingimused") kehtivad kõigile Veebilehe külastajatele ning Veebilehel kättesaadavale teabele, soovitustele ja/või teenustele ("Teave"). Veebilehte kasutades nõustute kasutustingimustega. JACOBS DOUWE EGBERTS võib Kasutustingimusi igal ajal muuta. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad nende kuvamisel sellel Veebilehel.

 

Teave ja vastutus

 

Kuvataval teabel on ainult üldinformatiivne eesmärk. JACOBS DOUWE EGBERTS ei vastuta Veebilehe kasutamisest (või kasutamise võimatusest) tulenevate kahjude eest, sh viiruste tekitatud kahju eest ega kuvatava Teabe mittetäielikkuse eest, v.a juhul kui niisugused kahjud on tingitud JACOBS DOUWE EGBERTS-i või JACOBS DOUWE EGBERTS-i töötajate tahtlikust rikkumisest või raskest hooletusest. JACOBS DOUWE EGBERTSei vastutaka elektrooniliste sidevahendite kahjustuste eest, sealhulgas – kuid mitte ainult – kahjude eest, mis tulenevad sidevõrkude rikkest või aeglusest, kolmanda poole sidevõrkude manipuleerimisest või häiritusest või tarkvarast, mida kasutatakse elektrooniliseks sideedastuseks ja viiruste levitamiseks.

 

Privaatsuspoliitika

 

Käesoleval Veebilehel või Veebilehega seotult kogutud isikuandmeid kasutatakse ainult vastavalt JACOBS privaatsuspoliitikale. Kasutajatingimused on kooskõlas sellel Veebilehel avaldatud JACOBS privaatsuspoliitikaga.

 

Seotud veebilehed

 

Sellel veebilehel võidakse kuvada linke teistele veebilehtedele. JACOBS DOUWE EGBERTS ei vastuta ei sellele lehele viitavate ega sellel lehel viidatud saitide kasutustingimuste ega sisu eest. JACOBS privaatsuspoliitika ei hõlma teie isikuandmete töötlemist niisugustel viidatud lehtedel.

 

Intellektuaalomand

 

Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad kõik käesoleva Veebilehega seotud õigused, sealhulgas autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused, JACOBS DOUWE EGBERTS-ile. Kasutajatel on õigus lugeda veebilehel kuvatud teavet ja teha sellest isiklikuks kasutamiseks koopiaid (nt teavet välja printides või salvestades). Veebilehel kuvatud teabe muul viisil kasutamine, näiteks Veebilehelt kogutud teabe osaline või täielik hoiustamine või levitamine mõnel teisel veebilehel, mõnel teisel veebilehel sellele veebilehele viitavate linkide loomine või muud laadi kasutus, eeldab JACOBS DOUWE EGBERTS-i eelnevat kirjalikku nõusolekut.


JACOBS ® ja kõik teised sellel Veebilehel esinevad kaubamärginimed on KONINKLIJKE DOUWE EGBERTS B.V. (“KDE”), JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. või nende tütar- või partnerfirmade registreeritud kaubamärgid.

 

Ideede nõusolekuta postitamine

 

Kui postitate antud Veebilehel autori nõusolekuta tema loodud tekste, pilte, helifaile, tarkvara, teavet või muud materjali (“Materjalid”) või saadate need JACOBS DOUWE EGBERTS-ile e-postiga või muul viisil, on JACOBS DOUWE EGBERTS-il õigus seda Materjali täies mahus tasuta kasutada ja JACOBS DOUWE EGBERTS-ile ei rakendu nimetatud Materjaliga seoses konfidentsiaalsuskohustust.

 

Käesolevaga nõustute ja kinnitate, et vabastate JACOBS DOUWE EGBERTS-i nõuetest, hagidest ja vastutusest, mis on seotud kolmandate isikute õigustega niisuguse intellektuaalse omandi suhtes või kolmandate isikute huvide muul viisil kahjustamisega.

 

Rakenduv seadusandlus ja jurisdiktsioon

 

Nende kasutustingimuste aluseks on Eesti Vabariigi seadusandlus. Kõik Kasutajatingimustega seotud vaidlused, sealhulgas vaidlused Kasutajatingimuste kehtivuse üle, lahendatakse Vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt, kui kehtiv seadusandlus ei sätesta teisiti.

 

Viimati uuendatud: 14. juunil 2016