JACOBS Privaatsuspoliitika

 

Jacobs brändiga toodete ja sellega seotud teenuste ning tegevuste, kaasaarvatud veebileht (jacobskohv.ee), arendaja ja turustaja on „JACOBS DOUWE EGBERTS B.V“ (edaspidi lühendatult “JDE”) ja selle vastavad äriüksused erinevates riikides.

JDE kohustub austama ja kaitsma Teie privaatsust ning Teie isikuandmete turvalisust kooskõlas kehtivate seaduste ja üldise andmekaitse määrusega.

Selles privaatsuspoliitikas selgitame, milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas me seda kogume ja millistel eesmärkidel. See tähendab muuhulgas, et me:

 • selgitame üksikasjalikult, milliseid isikuandmeid me kogume ja kuidas me neid kogume;
 • määrame selgelt, millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me isikuandmeid töötleme;
 • püüame piirata isikuandmete kogumist ainult õigustatud eesmärkide saavutamiseks;
 • esmalt küsida Teie selgesõnalist nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks juhtudel, kus nõutakse Teie nõusolekut;
 • rakendada Teie isikuandmete kaitseks asjakohaseid turvameetmeid ja nõuda sama pooltelt, kes töötlevad isikuandmeid;
 • austada Teie õigust nõuda oma isikuandmetega tutvumist ja koopiat ning parandada või kustutada neid, lisaks muudele õigustele, mida kirjeldame allpool.


Pange tähele, et töötleme isikuandmeid ka küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil. Lisateavet leiate meie Küpsistepoliitikast https://www.jacobskohv.ee/cookie-policy/. Soovitame Teil need poliitikad hoolikalt läbi lugeda. See Privaatsuspoliitika on viimati läbivaadatud [13.06.2018].

Kes vastutab Teie isikuandmete eest? JDE vastutab isikuandmete kogumise ja töötlemise eest seoses käesoleva Privaatsuspoliitikaga.

Miks me isikuandmeid kogume? Kui otsustate konto registreerida, ostate Jacobsi tooteid või võtate muul viisil ühendust, küsime Teilt Teie isikuandmeid ning lisateavet Jacobsi tootemarkide kasutamise kohta. Isikuandmete kasutamise põhieesmärgid on:

 • suhelda isiklikul viisil, näiteks vastata Teie tagasisidele või teenusetaotlustele ning registreerida ja lahendada kaebusi;
 • hoida Teid meie uudiskirjade abil informeerituna meie äriliste arenduste ja isikupärastatud pakkumiste osas, mis põhinevad Teie tellimuste ajalool;
 • teostada turu-uuringuid, et mõista Teie vajadusi ja meie äri täiustada;
 • hallata Teie osalemist mis tahes võistlustel, tutvustustel, vaatlustel või veebisaidi funktsioonidel;
 • hallata Teie kontot meie veebisaidil;
 • täita lepingut, näiteks tehingute teostamiseks, Jacobsi toodete ja nendega seotud teenustega seotud ostude sooritamiseks, haldamiseks ja täitmiseks;
 • saata staatuse uuendusi ja teenindussõnumeid;
 • saata teatised, kui muudatused tehakse meie eeskirjadesse ja muudesse (seaduslikesse) dokumentidesse, mis võivad Teile huvi pakkuda;
 • täita seaduslikke kohustusi.


Millised õiguslikud alused Teie teabe töötlemisel kehtivad?
 Töötleme Teie isikuandmeid ainult siis, kui selleks on õiguslik alus. Eespool nimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on järgmised:

 • olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks (näiteks kui olete tellinud meie uudiskirja või registreeritud Jacobsi kontole),
 • töötlemine on vajalik Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et valmistada ette Teiega lepingu sõlmimine (näiteks kui tellite meie veebisaidilt);
 • töötlemine on vajalik meie teiste õigustatud huvide tõttu (nt IP-aadresside töötlemine, et vältida, tuvastada ja / või reageerida meie veebisaidi kuritarvitamist ja / või säilitada täiendavat teavet, et saaksime Teid tuvastada, kui kaotate juurdepääsu oma kontole).
 • töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks (nt finantsreeglite tõttu peame säilitama teatud kliendiandmeid).


Kuidas me isikuandmeid kogume?
 Võite oma isikuandmeid meiega jagada mitmel viisil, näiteks:

 • tellides meie uudiskirja;
 • suheldes meie kliendikeskusega e-posti, telefoni, sotsiaalmeedia või kirja teel;
 • registreerides oma Jacobsi tootemargi toote (kas veebis või tagastades tootega kaasasoleva täidetud vastuskaardi);
 • osaledes kampaanias, üritusel, võistlusel või veebifoorumis või täites küsimustikku või uuringu, mis on seotud Jacobsi tootemargiga;
 • ostes Jacobsi tootemargi toote või teenuse otse meie veebisaidilt;
 • registreerides konto;
 • osaledes Jacobsi tootemarkidega seotud sotsiaalmeediategevuses, klõpsates „meeldib“ või „jaga“;
 • paludes oma mobiiltelefonil / seadmel sõnumeid vastu võtta;
 • osaledes toote testimisel või uuringutes;
 • sotsiaalse sisselogimisega: kasutades oma Facebook, LinkedIn või muu sotsiaalmeedia andmeid konto loomiseks või sisse logimiseks;
 • sotsiaalse kuulamisega: me võime Internetis otsida asjakohast ja avalikult kättesaadavat sisu ning kasutada seda oma toodete või teenuste täiustamiseks, et lahendada tarbijaküsimusi (ja pakkuda sihipärast turundust);
 • JDE või kolmandate osapoolte poolt Teie arvutis või mobiilseadmes asuvate küpsistega, kui külastate meie veebisaite ja aktsepteerite küpsiseid, mille kaudu anname teavet meie Küpsistepoliitikas https://www.jacobskohv.ee/cookie-policy/ .


Isikuandmed, mida me töötleme
 Tootemargiga tooteid kasutades jätate meile või meie teenusepakkujatele või agentidele teatud andmed, mis võivad sisaldada isiklikku teavet. Me säilitame ja kasutame isikuandmeid, mida edastate meile otse või mis on meile selgesõnaliselt edastatud töötlemise eesmärgil, nagu eespool mainitud või nagu me mainisime, isikuandmete edastamisel. Me ei kasuta isikuandmeid mingil muul eesmärgil, kui Teie poolt eelnevalt antud nõusolekule vastavalt. Me töötleme järgmisi isikuandmete kategooriaid:

 • kontaktandmed (nt ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber);
 • muud isikuandmed (nt sugu, sünniaeg (vabatahtlik), kodakondsus, keel);
 • finants- ja tehinguandmed (nt pangakonto andmed, krediit- või deebetkaardi number);
 • konto andmed (nt kasutajanimi, parool).
 • teave Teie Jacobsi toote kohta.


Miks me Teie isikuandmeid jagame?
 Me võime Teie isikuandmeid jagada kolmandate osapoolte teenusepakkujate või agentidega (nn „töötlejad“), et täita oma nimel teatud töötlemistoiminguid, näiteks ostulepingu täitmisega seotud osapooled (nagu näiteks makseteenuse pakkujad ja kohaletoimetajad). Me ei müü, rendi, anna rendile ega edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, võimaldades neil Teie isikuandmeid oma eesmärkidel kasutada. Me kasutame kolmandate osapoolte teenusepakkujaid veebisaidi hostimisel, maksete töötlemisel, pakkide kättetoimetamisel, kolmanda osapoole reklaamimisel.

Me sõlmime nn andmetöötluslepingud kõikide osapooltega, kes töötlevad meie nimel Teie isikuandmeid, et nad oleksid seaduslikult kohustatud Teie andmeid konfidentsiaalsena hoidma, rakendama asjakohaseid turvameetmeid, teavitama meid, kas Teie andmete turvalisust on rikutud ja rakendame muid kohustusi Teie privaatsuse kaitsmiseks.

JDE müüb mõnikord ettevõtte (osa ettevõttest) teisele ettevõttele. Kui selline tegevus on seotud Jacobsi tootemarkidega, võib omandiõiguse üleandmine sisaldada Teie isikuandmete edastamist uuele omanikule.

Lisaks edastame Teie isikuandmed, kui see on seadusega ette nähtud, vajaduse korral pettuse vältimiseks või selle vastu võitlemiseks, kui see on vajalik vaidluste lahendamiseks, või mis tahes muul otstarbel seaduslikul vajadusel, mis sellistel tingimustel kaalub üles Teie eraelu puutumatusega seotud huvid, sealhulgas meie äri turvalisus ja meie töötajate ohutus.

Me jagame JDE filiaalide vahel isikuandmeid vastavalt meie siduvatele ettevõtte eeskirjadele. Samuti jagame isikuandmeid kolmanda osapoole reklaamijatega.

Kommertsteadaanded Tahaksime Teile saata teavet Jacobsi toodete ja seotud teenuste kohta, mis võivad Teile huvi pakkuda, sõltuvalt Teie tellimuste ajaloost ja kohapealsest käitumisest, näiteks e-posti või muude sidekanalite kaudu, kuid me teeme seda ainult siis, kui (i) Te nõustute meilt selliseid teateid vastu võtma; või (ii) olete ostnud meie poolt toodet või teenust, mis sarnaneb tootele või teenusele, millest me sooviksime Teid teavitada, ja Te ei kasutanud ostmise ajal Teie õigust esitada vastuväiteid teabevahetus.

Teil on alati võimalus loobuda meie edaspidistest kommertsteadetest, mis on seotud Jacobsi tootemargi toodete ja teenustega, klõpsates meie poolt saadetud e-kirjas nupule Tellimuse tühistamine või oma veebi profiili kaudu juurdepääsu ja kommunikatsiooni eelistuste muutmiste osas.

Kuidas me Teie isikuandmeid kaitseme? Me kaitseme Teie isikuandmeid mitmesuguste turvameetmetega. See võib hõlmata turvaliste registreerimisvormide kasutamist, andmete krüpteerimist ja Teie isikuandmetele juurdepääsu piiramist.

Milline on andmete säilitamise periood? Kogutud isikuandmeid säilitatakse käesolevas Privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks mitte kauem kui see on vajalik, välja arvatud juhul, kui seaduse kohaselt on nõutav ja põhjendatud pikk hoidmisaeg. Mõned näited:

- Teie ost. Kõik ostu sooritamisega seotud isikuandmed säilitatakse kuni tellimuse täitmiseni ja kaks aastat pärast seadusliku garantiiaja lõppemist - väljaarvatud juhul, kui te pole kontole registreerunud. Sellisel juhul säilitatakse andmed allpool täpsustatud ajavahemiku jooksul. Pidage meeles, et mõned isikuandmed tuleb säilitada pikema ajavahemiku jooksul, et järgida juriidilisi (finantsilisi) kohustusi.

- Teie konto. Teie kontoga seotud isikuandmed (nt Teie kasutajanimi, parool, arve ja muu Teie kontol salvestatud isikuandmetega seotud teave) säilivad seni, kuni Te otsustate oma konto kustutada ja kolm kuud pärast seda.

- Kui pöördute meie poole. Kui otsustate meiega suhelda, säilitame kõik saadud isikuandmed nii kaua, kui vajame Teie päringute haldamiseks ja kolm kuud pärast seda.

- Meie kommertsteadaannete tellimus. Kui olete registreerunud meie uudiskirja või muude kommertsteadaannete vormis, säilitatakse kõik sellel eesmärgil töödeldavad isikuandmed, näiteks Teie nimi ja e-posti aadress, seni, kuni otsustate tellimuse tühistada. Kui loobute tellimuste loomisest, võime säilitada Teie (e-posti) aadressi ja lisada selle osapoolte loendisse, kes on tellimustest loobunud. Sellisel juhul säilitatakse need andmed kolme kuu jooksul pärast tellimuse tühistamist ainult selleks, et näidata, et Te ei soovi kommertsteateid saata.

- Võistlustel, uurimustes ja tootetestides osalemine. Kõik isikuandmed, mida võistluste, uurimuste ja tootetestides osalemise ajal võidakse töödelda, säilitatakse kaks aastat pärast andmete kogumist.

Andmete ülekandmine Peaksite olema teadlik, et Jacobsi tootemargi toodete müügi ja turustamise eest vastutavad äriüksused, nagu on näidatud käesoleval veebisaidil, on osa JDE ettevõtetest kogu maailmas. Sellest tulenevalt võidakse Teie isikuandmeid üle anda JDE kontsernile. Lisaks sellele haldab JDE süsteemi Hollandis asuv teenuseosutaja.

Me salvestame Teie isikuandmed pilve Me võime salvestada Teie isikuandmed pilve. Selle tulemusel võib Teie isikuandmeid meie nimel töödelda pilveteenuse pakkuja ja seda säilitatakse erinevates kohtades kogu maailmas. Oleme sõlminud selliste pilveteenuse pakkujatega lepingulised kokkulepped ja võtnud kasutusele isikuandmete töötlemiseks vajalikud korralduslikud meetmed ja tagame, et Teie isikuandmeid kasutatakse ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkidel.

Lapsed Meie sihiks ei ole alla 16-aastased lapsed.

Soovitame tungivalt, et lapsevanemad jälgiksid aktiivselt oma laste online-tegevusi. Üldiselt ei kavatse me koguda laste isikuandmeid ja / või kavatsuslikult lastega suhelda. Kui aga peame lapsega suhtlema, püüame anda vanematele või seaduslikele hooldajatele mõistliku võimaluse nõustuda enne, kui kasutame lapse isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui me lihtsalt vastame lapse küsimusele või haldame lapse taotlust.

Teie õigused Iga kommertsteadaanne, mille saate, pakub võimalust loobuda täiendavate kommertsteadete saamisest (s.o vastutame Teie isikuandmete kasutamise eest). Püüame Teie tellimuse tühistada niipea, kui see on mõistlikult teostatav. Pidage meeles, et kui kommertsteadaannetest loobute, võime siiski saata Teile olulisi haldussõnumeid, millest Te ei saa tellimuse tühistamisel loobuda.

Samuti võite taotleda oma varem meile edastatud isikuandmete läbivaatamist, parandamist, värskendamist, piiramist või kustutamist või paluda saata oma isikuandmete elektrooniline koopia, et edastada see teisele ettevõttele (kuni ulatuseni, mis on andmete ülekandmise õiguses vastavalt seadusele kohaldatud), võtke ühendust aadressil LT-infoJDE@JDEcoffee.com, märkides oma nime (firma) ja aadressi. Vastame Teie taotlusele kooskõlas kohaldatava seadusega.

Oma taotluses palun selgitage, milliseid isikuandmeid soovite muuta, kas soovite oma isikuandmeid meie andmebaasist kustutada. Teie kaitseks võime rakendada ainult Teie konkreetse e-posti aadressiga seotud isikuandmete, mida kasutate oma taotluse saatmiseks, käsitlemist ja võib-olla peate enne taotluse esitamist oma identiteedi kinnitama. 

Pidage meeles, et võib-olla peame säilitama andmed salvestamise eesmärgil ja / või lõpetama kõik tehingud, mille alustasite enne muutmise või kustutamise taotlemist (nt ostude sooritamisel või reklaamide sisselülitamisel võite seda muuta või kustutada esitatud isikuandmed enne sellise ostu või kampaania lõppu).

Andmekaitseasutuste roll Kui Teil on kaebusi oma isikuandmete töötlemise üle, oleme rõõmsad, kui saame Teid aidata. Sellegipoolest on Teil õigus esitada kaebus selle liikmesriigi järelevalveasutusele, kus Te elate. Andmekaitseasutuste loendi leiate siin.

Kontakt- ja ettevõtteandmed Palun saatke meile oma privaatsust puudutavad küsimused ja kommentaarid aadressil privacy@jdecoffee.com. Või võtke meiega sotsiaalmeediakanalite kaudu ühendust. 

JSC „JACOBS DOUWE EGBERTS LT“
Jonavos av. 7, LT-44192 Kaunas, Leedu.
Tel +37068672220
Andmekaitseametnik First Privacy GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88, 28217 Bremen, Saksamaa
Bremeni äriregister HRB 29225 HB
www.first-privacy.com
privacy@jdecoffee.com
office@first-privacy.com

Sotsiaalmeedia saitide privaatsuseeskirjad