JACOBS privaatsuspoliitika

 

Ulatus

See JACOBS Privaatsuspoliitika kirjeldab viise, kuidas JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. ja selle tütar- ning partnerettevõtted (“JDE”) koguvad, kasutavad ja töötlevad teie isikuandmeid seoses JACOBS ® kaubamärgiga toodete ja selle veebilehe kasutamisega. Veebilehe kasutamisel teadvustate käesolevat Privaatsuspoliitikat ning nõustute selle tingimustega.

 

Kes vastutab teie isikuandmete eest?

 

JACOBS DOUWE EGBERTS B.V., (aadress Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, Holland) on juriidiline isik, mis vastutab teie isikuandmete kogumise ja töötlemise eest JACOBS ® kaubamärgiga toodete kasutamisel.

 

JDE austab ja kaitseb teie privaatsust ning meiega jagatud isikuandmeid.

 

Miks me kogume isikuandmeid?

 

Kui registreerute või võtate muul viisil meiega ühendust, küsime teilt isikuandmeid, sh nime, aadressi, elukohariiki, e-posti aadressi ning ka mõnesid vabatahtlikult sisestatavaid andmeid selle kohta, kuidas kasutate JACOBS ® kaubamärgiga tooteid. Kogutud teave võimaldab meil:

 • pöörduda teie poole nimeliselt, näiteks teie tagasisidele või teenusetaotlustele vastates või kui soovite saada uudiseid JACOBS ® kaubamärgi toodete kohta;
 • hallata ja täita teie JACOBS ® kaubamärgi toodete ostutellimusi;
 • hallata teie kontot kaubamärgi JACOBS ® süsteemis;`
 • hallata andmeid teie osalemise kohta meie konkurssidel, reklaamkampaaniates, küsitlustes või selle kohta, kuidas kasutate meie veebilehte;
 • teostada turu-uuringuid ja edendada meie äri;
 • luua statistikat;
 • edastada reklaami- ja turundusmaterjali, sh teostada otseturundust;
 • töödelda päringuid ja kaebusi;
 • täita muid andmete kogumisel kirjeldatud eesmärke.

 

Kuidas teie isikuandmeid kogutakse?


Edastate meile oma isikuandmeid, kui:

 • registreerite kasutajakonto;
 • liitute meie uudiskirjaga;
 • suhtlete meie e-posti, telefoni või kirja teel meie klienditoega;
 • registreerite oma JACOBS ® kaubamärgiga toote (kas veebis või saates meile täidetuna teie tootega kaasas oleva vastusekaardi);
 • osalete meie kampaaniates, üritustel, konkurssidel või veebifoorumis;
 • ostate JACOBS ® kaubamärgiga toote või teenuse sellelt veebilehelt;
 • teie mobiiltelefoni või arvutisse salvestatakse meie veebilehe külastamise ajal küpsiseid.

 

Kuidas me teie isikuandmeid jagame või edastame?

 

Peaksite endale teadvustama, et kaubamärgi JACOBS ® müügi ja turundusega tegelevad JDE üksused paiknevad mitmes erinevas riigis asuvates ettevõtetes. Selle tulemusena võivad teie andmed liikuda rahvusvaheliselt.

 

Pidage meeles ka seda, et osade riikide andmekaitseseadused ei pruugi pakkuda teie isikuandmetele piisavat kaitset. Samas võite olla kindel, et JDE võtab kasutusele kõik teie andmete kaitstuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikud meetmed.

 

JDE võib jagada teie andmeid ka kolmandate isikutega, kes teostavad JDE nimel teatud andmetöötlustoiminguid. JDE edastab andmeid vaid käesolevas dokumendis kirjeldatud eesmärkidel ning ei võimalda kolmandatel osapooltel muuks otstarbeks teie andmeid osta, rentida ega muul viisil kätte saada. JDE nõuab, et need teenusepakkujad rakendaksid piisavaid meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks.  

 

JDE võib müüa oma ettevõtte (osa) mõnele teisele ettevõttele. Kui nimetatud tehing on seotud JACOBS ® kaubamärgiga, võivad omanikuvahetusega liikuda ka teie andmed uue omaniku käsutusse.

 

Kõigil muudel juhtudel väljastame teie isikuandmeid vaid juhul, kui andmete väljastamise aluseks on seadusandlik kohustus, soov ennetada või võidelda pettustega, vajadus lahendada vaidlusi muul seaduslikul alusel, mille puhul juhtumi asjaolud kaaluvad üles teie isiklikud huvid (nt juhul, kui on ohus meie ettevõtte turvalisus või töötajate ohutus).

 

Teie valikud


Otsustades registreeruda kaubamärgi JACOBS ® keskkonnas, annate JDE-le ja tema tütarettevõtetele õiguse teie andmeid ülal kirjeldatud eesmärkidel koguda, säilitada, kasutada, avaldada või muul viisil töödelda.

 

Kaubamärgi JACOBS ® keskkonnas registreerumine

 

Sooviksime e-posti, posti või muude kommunikatsioonivahendite kaudu saata teile eeldatavasti huvipakkuvat teavet JACOBS ® kaubamärgi toodete kohta, aga teeme seda vaid juhul, kui annate meile selleks oma nõusoleku.

 

Palun arvestage, et kui otsustate, et ei soovi hetkel niisugust teavet saada, ei mõjuta see kuidagi eelnevalt, teisi kommunikatsioonieelistusi või muud kasutajakontot kasutades sisestatud andmeid.

 

Teil on igal hetkel võimalik JDE sõnumite saamisest loobuda, kasutades üht järgnevatest võimalustest:

 

 • klõpsates JACOBS ® saadetud meilisõnumite lõpus olevale tellimusest loobumise lingile;
 • sisenedes veebikeskkonnas oma profiili andmete lehele ja muutes seal kommunikatsiooniga seotud eelistusi.

 

Palun arvestage, et tulenevalt taotluse töötlemisele kuluvast ajast ja reklaamkirjade tootmisgraafikust võite pärast loobumissoovi kinnitamist saada veel mõne, taotluse esitamise hetkel juba loomisel oleva reklaammeili JACOBS ® kaubamärgiga toodete kohta.

 

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

 

JDE võtab kasutusele vajalikud tehnilised vahendid ja organisatsioonisisesed turvameetmed, et vältida teie andmete kadu või loata töötlemist. Nende meetmete hulka võivad kuuluda näiteks turvaliste registreerumisankeetide kasutamine, andmete krüpteerimine ja teie isikuandmetele juurdepääsupiirangu seadmine.

 

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

 

Pärast teenusest loobumist või konto kustutamist kustutatakse teie isikuandmed mõistliku aja jooksul. Säilitame vaid andmeid, mis on vajalikud seadusandlike nõuete täitmiseks, vaidluste lahendamiseks ja meie lepingute täitmiseks.

 

Küpsised ja veebilehe andmete jälgimine

 

Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse teie arvuti brauseris teatud veebisaitide külastamisel. Küpsisefail ei sisalda aga kogu teavet, vaid annab brauseri vahendusel edasi andmeid, mille abil saab muuta veebisaidi kasutamist mugavamaks (nt tuvastada tõrkeid). Täpsemat teavet selle kohta, mis on küpsised ja kuidas neid kasutatakse, lugege JACOBS küpsiste poliitikast.

 

Lapsed

 

Soovitame vanematel oma alaealiste laste veebikasutust hoolikalt jälgida. Tavaliselt ei kogu JDE isikuandmeid ja/või ei suhtle teadlikult lastega. Kui meil peaks siiski tekkima vajadus mõne lapsega suhelda, soovime enne lapse isikuandmete kasutamist saada selleks tema lapsevanema või seadusejärgse hooldaja nõusolekut. Erandiks on siinkohal olukorrad, kui me ainult vastame lapse küsimusele või täidame tema taotlust.

 

Poliitika muudatused

 

Seda JACOBS ® privaatsuspoliitikat võidakse aeg-ajalt muuta. Seetõttu soovitame aeg-ajalt seda dokumenti uuesti lugeda. Viimati uuendati poliitikat 14. juunil 2016.  

 

Küsimused ja tagasiside

 

Palun saatke privaatsusega seotud küsimused ja tagasiside aadressil privacy@jdecoffee.com.

 

Lisaks saate igal hetkel taotleda ligipääsu teie kohta salvestatud andmetele. Samuti saate alati paluda ülevaadet teie kohta salvestatud andmetest ning saate alati paluda, et teie andmeid täiendatakse või kustutatakse, kui andmete salvestamine pole kirjeldatud eesmärgiga seotud. Selleks võtke palun ühendust aadressil privacy@jdecoffee.com ja edastage oma nimi ning aadress.