Privaatsuspoliitika

Jõustumiskuupäev  01-08-2022

 

Täname, et külastasite meie veebisaiti!  Jacobs Douwe Egberts (edaspidi: JDE) on pühendunud meie veebisaiti külastavate inimeste privaatsuse kaitsmisele. Palume alloleva privaatsuspoliitika hoolikalt läbi lugeda.  

JDE (UAB Jacobs Douwe Egberts LT, Jonavos 7, LT-44192, Kaunas, Lithuania) koos kaubamärkidega (Jacobs, L'Or) (edaspidi: meie) on teie isikuandmete vastutav töötleja, mis tähendab, et vastutame selle eest, kuidas ja miks teie isikuandmeid töödeldakse. Määratlused „meie“, „meid“ ja „JDE“, olenemata sellest, kas suurtähtedega või ilma, hõlmavad JDEd ennast ning selle sidusettevõtteid ja seotud majandusüksuseid, mis tegutsevad JDE kaubamärgina, ning iga nende vastavat ametnikku, juhti, liiget, töötajat, äriagenti, esindajat, õigusjärglast ja loovutuse saajat. 

Selles privaatsuspoliitikas on sätestatud, kuidas ja miks me teie isikuandmeid kogume, salvestame, töötleme ja jagame. See kehtib kõikide isikuandmete kohta, mida kogume teie kohta meie veebisaidil, kui külastate meie ettevõtte kontoreid, suhtlete meiega (sh klienditeeninduse, sotsiaalmeedia platvormide kaudu ja muul viisil) või vahetate meiega teavet muul viisil. 

See privaatsuspoliitika sisaldab viiteid ELi isikuandmete kaitse üldmäärusele (edaspidi: IKÜM) ja võib seega sisaldada viiteid, mis ei pruugi kehtida teie konkreetse riigi või jurisdiktsiooni kohta. Kui teie riigi seadusandluse kohaselt kehtivad vastavad sätted, võib nende kohaldatavust käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses eeldada.  

Lisaks võivad teatud jurisdiktsioonid keelata või piirata teatud isikuandmete kategooriate kogumist, kasutamist või jagamist. Sellest tulenevalt võib asjakohane privaatsuspoliitika, kus kirjeldatakse meie tavasid, olla nende seadustega piiratud ja/või seda selgitatakse täiendavalt privaatsuspoliitika vastavas riigipõhises jaotises, mis kehtib teie korral. 

Võime seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Palun lugege regulaarselt seda privaatsuspoliitikat, et saada teavet meie andmetöötlustoimingute kohta. 

 

Sisukord 

 1. Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine
 2. Kuidas me isikuandmeid jagame ja avaldame
 3. Reklaam ja turundus
 4. Säilitamistähtajad
 5. Küpsised
 6. Manusvideod
 7. Robotilõks
 8. Sotsiaalmeedia andmetöötlus
 9. Andmeturve
 10. Teie õigused andmesubjektina
 11. Meie andmekaitseametniku kontaktandmed

 

1. Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine 

Järgmisest jaotisest leiate teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume, millistel eesmärkidel me teie andmeid töötleme, millisel õiguslikul alusel me seda teeme ja kui kaua me teie andmeid säilitame.  

Õiguslik alus teie andmete töötlemiseks tekib siis, kui kehtib üks või mitu järgmistest tingimustest:  

 • nõusolek Olete andnud meile oma andmete kasutamiseks nõusoleku, mille saate igal ajal tagasi võtta, IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt a.
 • leping Olete sõlminud või sõlmite meiega lepingu ning teie andmed on vajalikud soovitud toodete või teenuste teile pakkumiseks, IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt b.
 • juriidiline kohustus Meilt võidakse nõuda teie andmete töötlemist, et täita teatud juriidilisi kohustusi, näiteks maksu- ja tööõigusega seotud aruandlus, IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt c.
 • õigustatud huvi Võime kasutada teie andmeid, kuna meil (või kolmandal osapoolel) on selleks õigustatud huvi. See toimub ainult juhul, kui me leiame, et viis, kuidas me teie andmeid kasutame, ei mõjuta märkimisväärselt teie privaatsust, kui võite eeldada sellist töötlemist või kui selleks on mõjuv põhjus, IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

JDE äriklientide puhul vaadake allolevat tabelit „JDE äriklientide andmetöötlus“, et saada lisateavet selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme.  

Kuidas me andmeid kogume

Milliseid andmeid kogutakse

Kasutamine ja õiguslik alus

Andmete kustutamine

Kui külastate meie veebisaiti 

Kogume andmeid teie brauseri liigi, operatsioonisüsteemi, tõrkelogide ja muu sarnase kohta seoses meie veebisaidi külastamisega, näiteks:   

- päringu kuupäev ja kellaaeg, 

- edastatud andmemaht, 

- juurdepääsu olek (sisu on üle kantud, sisu ei leitud), 

- viitelink, mis näitab, milliselt veebilehelt meie veebilehele sattusite, 

- lühendatud IP-aadress (et vältida isikliku viite loomist).  

 

Ülalnimetatud logiandmeid hinnatakse üksnes anonüümselt. 

 

Samuti võime koguda küpsiste, träkkerite, veebilutikate ja muude unikaalsete identifikaatorite kaudu lisateavet (sh millistel linkidel klõpsate, milliseid veebilehti või sisu vaatate ja kui kaua ning muud sarnast statistikat teie interaktsioonide kohta).  

 

Meie küpsisebänner võimaldab teil otsustada, kas me saame selliseid andmeid koguda.  Küpsiste, träkkerite ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste jaotist.  

Andmeid kasutatakse teie veebisaidi eelistuste, keele ja küpsiste valikute meelespidamiseks.  Samuti muudab see veebisaidi kasutamise lihtsamaks ja aitab meil pakkuda isikupärastatud reklaami vastavalt teie eelistustele. 

 

Õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi oma teenuseid täiustada või teie nõusolek, kui see on vajalik.    

Teie küpsiste andmesalvestuse kestus võib olenevalt kasutatava küpsise liigist varieeruda. Lisateabe saamiseks tutvuge meie küpsiste jaotisega allpool5.    

Kui registreerite/loote konto meie veebipoes  

Veebipoe konto registreerimise korral töötleme teie konto registreerimisandmeid registreerimisprotsessis esitatud viisil.   

 

Kui kogume selle protsessi käigus lisaandmeid, siis märgitakse need vabatahtlikuks ja andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a. 

Neid andmeid kasutatakse lepingu täitmiseks vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile b. 

Võite oma konto igal ajal kustutada konkreetse veebipoe funktsiooni „Minu konto“ kaudu või võttes ühendust klienditeenindusega, kasutades JDE veebisaitidel saadaolevat teavet.    

 

Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, mille saate igal ajal tagasi võtta. 

Teie kontoandmeid säilitatakse seni, kuni kustutate oma konto funktsiooni „Minu konto“ või klienditeeninduse kaudu. Veebipoe kontod kustutatakse automaatselt 5 aastat pärast seda, kui ei ole toimunud sisselogimist ja esitatud tellimusi. 

Kui sooritate ostu meie veebipoes 

Kogume andmeid teie ostuteabe (nt nimi, e-posti aadress, arveldus- ja tarneaadress) ja makseliigi kohta.  

 

Kui saame teie e-posti aadressi seoses toote või teenuse müügi/müügiläbirääkimistega, võime seda e-posti aadressi kasutada oma ettevõtte sarnaste kaupade või teenuste otseturunduseks, välja arvatud juhul, kui olete andmete töötlemisele vastuväite esitanud. Sellisele andmete töötlemisele saate hõlpsasti esitada vastuväite andmete kogumise ajal ja igas turundusmeilis sisalduva tellimuse tühistamise lingi abil. 

Neid andmeid kasutatakse teie tellimuse töötlemiseks vastavalt ostulepingule. 

 

Õiguslikuks aluseks on meiega sõlmitud leping ja kuna teie teavet on vaja soovitud toodete või teenuste teile pakkumiseks vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile b.  

 

Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et saaksime edendada oma kaupade ja teenuste müüki vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile f.  

Andmete kustutamine Kogutud andmeid säilitatakse kuni 10 aastat pärast viimast ostu VÕI vastavalt kohalikele säilitamisnõuetele. 

Kui tellite meie uudiskirja või muud turundusteated 

Kogume andmeid teie nime, e-posti aadressi ja turunduseelistuste kohta (kui see on asjakohane).  

 

Võime paluda teil nõustuda uudiskirja edasise jälgimisega, mis võimaldab meil tuvastada, millal uudiskirja avate ja määrata, millal klõpsasite uudiskirjas konkreetsel lingil.  

Lisaks ülalnimetatud andmetele kogume ka andmeid teie täieliku IP-aadressi kohta uudiskirja registreerimise või kinnitamise ajal ning säilitame koopia meie poolt saadetud kinnituskirjast. 

Seda kasutatakse JDE uudiskirja edastamiseks ning teiega ühenduse võtmiseks e-posti teel ja sotsiaalmeedia platvormide kaudu seoses pakkumiste, toodete, sündmuste ja küsitlustega. 

Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, mille saate igal ajal tagasi võtta eelistuskeskuse või igas e-kirjas sisalduva tellimuse tühistamise lingi kaudu. 

 

Vajaduse korral kasutame neid andmeid teie uudiskirja tellimuse tõendamiseks.  

 

Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et saaksime uudiskirja edastamise seaduslikkuse kohta aru anda vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile f. 

 

Lisateavet meie turunduse ja reklaamiga seotud andmetöötluse kohta leiate allolevast jaotisest3. 

Teie andmeid ja teie eelistusi säilitatakse kuni teie nõusoleku tagasivõtmiseni. Teie andmed kustutatakse automaatselt, kui 24 kuu jooksul ei ole toimunud tarbijasuhtlust.  *Tarbijasuhtlus hõlmab tellimuse esitamist, JDE e-postile klõpsamist / selle avamist 

Kui külastate meie kontoreid 

Kogume andmeid teie täisnime, äriteabe ja muude teie külastusega seotud üksikasjade kohta. 

Kasutame neid andmeid külastajate üle arvestuse pidamiseks ning oma töötajate ja ruumide ohutuse ja turvalisuse tagamiseks.  

 

Õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi kindlustada meie töötajate ja ruumide turvalisus.   

Teie andmeid säilitatakse vastavalt kohalikele säilitamisnõuetele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust vastava kohaliku JDE ettevõtte või meie andmekaitseametnikuga.  

Kui võtate meiega ühendust (e-posti teel, klienditeeninduse või sotsiaalmeedia platvormide kaudu või muul viisil)  

Kogume andmeid teie nime, e-posti aadressi, kontoteabe kohta ja muud teie taotluse töötlemiseks vajalikku teavet.  

 

Kui võtate meiega ühendust telefoni teel, võime koguda ka teie kõnede helisalvestisi, millest teid teavitatakse (koos vastuväite esitamise võimalusega).  

Andmeid kasutatakse teie klienditeeninduse taotlustele vastamiseks. Kui kõned salvestatakse, kasutatakse neid andmeid koolituse ja klienditeeninduse eesmärgil.   

 

Õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi parandada klienditeenindust ja personali koolitust või vajaduse korral teie nõusolek.    

 

Kui võtate meiega ühendust seoses teenuse või lepingu (või selle eelse) päringuga, salvestatakse teie andmed ka meie kliendisuhete haldussüsteemi. Õiguslikuks aluseks on teie andmete töötlemise vajadus, et pakkuda teile soovitud teavet, soovitud tooteid või teenuseid vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile b.  

Klienditeeninduses töödeldavad isikuandmed kustutatakse 6 kuud pärast vastava juhtumi lahendamist, mille jaoks neid koguti.  

 

Kustutame teie andmed niipea, kui need ei ole teiega edasiseks suhtlemiseks või lepingulisteks suheteks enam vajalikud ja kui ei esine seadustest tulenevaid täitmata säilitamiskohustusi. 

Kui liitute meie püsikliendiprogrammiga 

Kogume andmeid teie kasutajanime ja sisselogimisandmete kohta ning muud teavet, mida otsustate püsikliendiprogrammi veebilehtedel vabatahtlikult jagada.  

Neid andmeid kasutatakse teile soovitud püsikliendiprogrammi teenuste pakkumiseks.  

 

Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, mille saate igal ajal tagasi võtta. 

Püsikliendiprogrammi andmeid säilitatakse kuni teie konto kustutamiseni.  Konto kustutamiseks võtke ühendust klienditeenindusega. Teie D.E püsikliendikonto kustutatakse, kui teie kontol ei ole enam väärtuspunkte ja te ei ole ka viimase 5 aasta jooksul oma kontole sisse loginud.  Teie Maison du Café konto kustutatakse, kui te ei ole 1 aasta jooksul oma kontole sisse loginud.     

Kui osalete meie küsitlustes, küsimustikes, konkurssidel või loosimistes, andke meile tagasisidet toote- ja teenusearvustuste kaudu. 

Kogume andmeid teie nime, ettevõtte nimetuse (kui see on asjakohane), e-posti aadressi ja arvamuste kohta ning muud teavet, mille esitate vabatahtlikult.  

Kui kasutame neid andmeid oma teenuste või toodete reklaamimiseks, siis on andmete töötlemise õiguslikuks aluseks teie nõusolek, mille võite igal ajal tagasi võtta. 

Andmete säilitamine võib olenevalt teie osalusviisist varieeruda. Lisateabe saamiseks lugege ametlikke teateid või vastava konkursi/reklaami üksikasju.  

 

JDE ÄRIKLIENTIDE ANDMETÖÖTLUSE LISATEAVE 

Kuidas me andmeid kogume

Milliseid andmeid kogutakse

Kasutamine ja õiguslik alus

Andmete kustutamine

Kui registreerite/loote konto meie veebipoes 

Kogume teie konto registreerimisandmeid registreerimisprotsessis esitatud viisil.   

 

Kui kogume selle protsessi käigus lisaandmeid, märgitakse need vabatahtlikuks ja andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a. 

Neid andmeid kasutatakse lepingu täitmiseks vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile b.  

Teie kontoandmeid säilitatakse seni, kuni kustutate oma konto klienditeeninduse kaudu.  

Veebipoe konto andmeid säilitatakse vastavalt kohalikest seadustest tulenevatele säilitamistähtaegadele.  

Kui sooritate ostu meie veebipoes 

Kogume andmeid teie ostuteabe (nt kontaktisiku nimi, ettevõtte nimetus, e-posti aadress, arveldus- ja tarneaadress) ja makseliigi kohta. 

 

Kui saame teie e-posti aadressi seoses toote või teenuse müügi/müügiläbirääkimistega, võime seda e-posti aadressi kasutada oma ettevõtte sarnaste kaupade või teenuste otseturunduseks, välja arvatud juhul, kui olete andmete töötlemisele vastuväite esitanud. Sellisele andmete töötlemisele saate hõlpsasti esitada vastuväite andmete kogumise ajal ja igas turundusmeilis sisalduva tellimuse tühistamise lingi abil. 

Neid andmeid kasutatakse teie tellimuse töötlemiseks vastavalt ostulepingule. 

 

Õiguslikuks aluseks on meiega sõlmitud leping ja kuna teie teavet on vaja soovitud toodete või teenuste teile pakkumiseks vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile b.  

 

Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et saaksime edendada oma kaupade ja teenuste müüki vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile f.  

Veebipoe konto andmeid säilitatakse vastavalt kliendikategooriatele ja kohalikest seadustest tulenevatele säilitamistähtaegadele. 

Kui sõlmite meiega lepingu (veebis või väljaspool seda) 

Kogume andmeid teie ostuteabe (nt kontaktisiku nimi, ettevõtte nimetus, e-posti aadress, arveldus- ja tarneaadress) ja makseliigi kohta. 

 

Kui saame teie e-posti aadressi seoses toote või teenuse müügi/müügiläbirääkimistega, võime seda e-posti aadressi kasutada oma ettevõtte sarnaste kaupade või teenuste otseturunduseks, välja arvatud juhul, kui olete andmete töötlemisele vastuväite esitanud. Sellisele andmete töötlemisele saate hõlpsasti esitada vastuväite andmete kogumise ajal ja igas turundusmeilis sisalduva tellimuse tühistamise lingi abil. 

Neid andmeid kasutatakse teie tellimuse töötlemiseks vastavalt ostulepingule. 

Õiguslikuks aluseks on meiega sõlmitud leping ja kuna teie teavet on vaja soovitud toodete või teenuste teile pakkumiseks vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile b.  

 

Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et saaksime edendada oma kaupade ja teenuste müüki vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile f.  

Lepinguandmeid säilitatakse meie lepingulise suhte perioodi jooksul, võttes arvesse kliendikategooriaid ja kohalikest seadustest tulenevaid säilitamistähtaegu.  

Kui tellite meie uudiskirja või muud turundusteated 

Kogume andmeid teie nime, e-posti aadressi ja turunduseelistuste kohta (kui see on asjakohane).  

 

Võime paluda teil nõustuda uudiskirja edasise jälgimisega, mis võimaldab meil tuvastada, millal uudiskirja avate ja määrata, millal klõpsasite uudiskirjas konkreetsel lingil.  

Lisaks ülalnimetatud andmetele kogume ka andmeid teie täieliku IP-aadressi kohta uudiskirja registreerimise või kinnitamise ajal ning säilitame koopia meie poolt saadetud kinnituskirjast. 

Seda kasutatakse JDE uudiskirja edastamiseks ning teiega ühenduse võtmiseks e-posti teel ja sotsiaalmeedia platvormide kaudu seoses pakkumiste, toodete, sündmuste ja küsitlustega. 

Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, mille võite igal ajal tagasi võtta VÕI meie õigustatud huvi (kui see on asjakohane).  

 

Saate tellimusest loobuda või andmete töötlemisele vastuväite esitada klienditeeninduse kaudu või igas e-kirjas sisalduva tellimuse tühistamise lingi kaudu. 

 

Vajaduse korral kasutame neid andmeid teie uudiskirja tellimuse tõendamiseks.  

 

Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et saaksime uudiskirja edastamise seaduslikkuse kohta aru anda vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile f. 

Teie andmeid ja eelistusi säilitatakse kuni teie nõusoleku tagasivõtmiseni ning kooskõlas JDE säilitamistähtaegadega.  

Kui võtate meiega ühendust klienditeeninduse kaudu  

Kogume andmeid teie nime, e-posti aadressi, kontoteabe kohta ja muud teie taotluse töötlemiseks vajalikku teavet.  

 

Kui võtate meiega ühendust telefoni teel, võime koguda ka teie kõnede helisalvestisi, millest teid teavitatakse (koos vastuväite esitamise võimalusega).  

Kui võtate meiega ühendust seoses teenuse või lepingu (või selle eelse) päringuga, salvestatakse teie andmed ka meie kliendisuhete haldussüsteemi. Õiguslikuks aluseks on teie andmete töötlemise vajadus, et pakkuda teile soovitud teavet, soovitud tooteid või teenuseid vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile b.  

Kustutame teie andmed niipea, kui need ei ole teiega edasiseks suhtlemiseks või lepingulisteks suheteks enam vajalikud ja kui ei esine kohalikest seadustest tulenevaid täitmata säilitamiskohustusi. 

 

Oma andmete töötlemisele vastuväite esitamiseks töötlemise õigustatud huvi korral VÕI oma andmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmiseks külastage JDE eelistuskeskust, klõpsake meie mis tahes turundusmeilis sisalduval tellimusest loobumise lingil või võtke meiega ühendust e-posti teel selleks avaldatud e-posti aadressil. 

 

2. Kuidas me isikuandmeid jagame ja avaldame 

Me ei jaga, müü, edasta ega muul viisil levita teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui:  

 • see on seadusega nõutav vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile c, 
 • see on vajalik teie lepingust tulenevalt vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile b,  
 • kolmas osapool tegutseb meie nimel volitatud töötlejana vastavalt IKÜMi artiklile 28, kaasvastutava töötlejana vastavalt IKÜMi artiklile 26 või olete andnud meile selleks sõnaselge nõusoleku vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a või IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a, kui see on kohaldatav. 

2.1. Andmete edastamine 

Võime teie andmeid edastada õiguslikel põhjustel või ettevõtte ühinemise või omandamise korral. Kui JDE majandusüksuse või selle varad omandab teine ettevõte või see liidetakse sellega, sealhulgas pankroti tõttu, jagame teie isikuandmeid kõikide meie õigusjärglastega.  

Samuti avaldame teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele: 1) kui seda nõuab kohaldatav seadus, 2) kohtumenetlust tulenevalt, 3) pädeva õiguskaitseorgani taotlusest tulenevalt, 4) et kaitsta meie õigusi, privaatsust, turvalisust ja vara või avalikkust või 5) mis tahes lepingute tingimuste või meie veebisaidi tingimuste täitmiseks. 

2.1.1. Kõik isikuandmete edastamised toimuvad kooskõlas kehtivate privaatsuseeskirjade ja JDE ettevõttesisese poliitikaga.  

Andmete edastamine teenusepakkujatele 

Kasutame kolmandast isikust teenusepakkujaid, et osutada või hõlbustada teenuseid meie nimel ja me jagame teie isikuandmeid selliste teenusepakkujatega ulatuses, mis on vajalik selleks, et sellised teenusepakkujad saaksid meie nimel teenuseid osutada.   

- Maksete töötlemine. Kasutame makseteenuse pakkujaid kaupade ja teenuste eest teile arvete esitamiseks ning krediitkaardi töötlemiseks. 

- Tellimuste täitmine. Tellimuste täitmiseks kasutame olenevalt tootest ja asukohast mitmeid veo- ja tarnefirmasid. 

- Klienditeenindus. Klienditeeninduse hõlbustamiseks kasutame mitmeid klienditeeninduse pakkujaid. 

- Pilveteenuse osutaja. Meie kliendisuhete haldussüsteemi ja välise teenusepakkuja jaoks meie veebisaitide majutamiseks. 

- Turundus ja reklaam. Teeme oma sotsiaalmeedia ja muude reklaamikampaaniate pakkumiseks koostööd meediaagentuuridega, näiteks Havas Media.    

Huvipõhise reklaami jaoks teeme koostööd ettevõtetega ning kasutame ka identiteedi hõlbustajaid, mis aitavad meil kliente meie veebisaitidel, meie partnerite veebisaitidel ja nende kauplustes tuvastada. Samuti teeme koostööd reklaamivõrgustike ja teiste reklaamiteenuste pakkujatega (edaspidi: reklaamipakkujad), kes pakuvad reklaame meie nimel, ja teiste mitteseotud ettevõtetega veebis. Mõned neist reklaamidest võivad olla kohandatud vastavalt teie huvidele, tuginedes aja jooksul JDE veebisaitidel või mitteseotud ettevõtete veebisaitidel kogutud teabele.  

Kõigi ülalnimetatute privaatsuspoliitikad leiate vastavate ettevõtete veebisaitidelt. JDE ei vastuta kolmandast isikust teenusepakkujate poliitikate eest. 

2.2. Andmete edastamine väljapoole ELi ja EMPd 

Juhime tähelepanu asjaolule, et seoses isikuandmete edastamisega väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) kaasneb oht, et kohalikud ametiasutused võivad saada juurdepääsu andmetele turvalisuse ja jälgimise eesmärgil ilma teid sellest teavitamata või võimaldamata teil rakendada õiguslikke meetmeid. 

Selleks et tagada teie isikuandmete piisav kaitse selles kontekstis, on kõik ülaltoodud andmete edastamised hõlmatud asjakohase õigusliku edastusmehhanismiga, nagu näiteks IKÜMi artikli 45 kohase piisavusotsuse või Euroopa Komisjoni poolt vastavalt IKÜMi artikli 46 lõike 2 punktile c vastu võetud andmekaitse standardklauslitega. 

Kui nõustute oma andmete edastamisega vastavalt IKÜMi artiklile 49 meie edasimüüjatele või partneritele (näiteks Google, Facebook, YouTube) USAs, siis tuleb võtta arvesse, et kohalikud ametiasutused võivad ilma volitamata teie andmeid töödelda või neile juurde pääseda ja et teil ei pruugi olla võimalik oma õigusi USAs tõhusalt rakendada.  Saate oma nõusoleku sellise andmeedastuse ja -töötluse kohta igal ajal tagasi võtta, muutes oma küpsiste eelistusi meie küpsisebänneris või JDE eelistuskeskuse kaudu.  

 

3. Reklaam ja turundus    

Kui meil on teie nõusolek (vajaduse korral), kasutame teie isikuandmeid reklaamiks, uuestiturunduseks ja (uuesti) sihtimiseks.  Võime esitada reklaame, et sihtida partnerite veebisaite ja nende poode ning samuti kasutada digiagentuure oma sotsiaalmeedia ja muude reklaamikampaaniate haldamiseks. 

Võime jagada teie räsitud e-posti aadressi ja muid identifikaatoreid, näiteks nimi, asukoht, telefoninumber ja sirvimiskäitumine, meie turunduspartnerite, avaldajate ja muude kolmandast isikust teenusepakkujatega, et aidata meil sihtida reklaame nende veebisaitidel, rakendustes või sotsiaalvõrgustikes.  Samuti võime seda teenust kasutada uute kasutajaskonna sihtrühmadeni jõudmiseks, kes on omaduste ja muude tunnuste poolest sarnased meie olemasolevate klientidega.  

Individuaalsed kasutajaskonnad Meie ja meie partnerid võime samuti võrrelda demograafilist teavet, sealhulgas huvisid ja sotsiaalseid sidemeid, segmendirühmadega, tuginedes nende profiilidest tulenevate sarnasuste automatiseeritud täppissobitamistehnoloogiale. See protsess võib toimuda reaalajas ja sobitamist saab teostada sõltumata kasutatavast seadmest.   

Selleks saadetakse kolmandale osapoolele krüpteeritud kliendinimekiri või lisatakse meie veebisaidile kolmanda osapoole jälgimistehnoloogia. Kolmas osapool tuvastab seejärel isikud, kes esinevad nii meie kui ka nende andmetes. Selle sobitamisprotsessi käigus ei saa kolmas osapool meie krüpteeritud kliendinimekirja lugeda, kui tal seda just varasemast ei ole olemas. 

Kasutame Facebooki, Google’i, LinkedIni ja teiste sotsiaalvõrgustike individuaalse kasutajaskonna funktsioone, et võrrelda isikuandmeid platvormi kasutajaandmetega, mida sotsiaalvõrgustik juba haldab, et sihtida reklaame asjakohasele kasutajaskonnale.  

JDE ei mõjuta täppissobitamisprotsesse ega seda, milliseid andmeid hindab kolmas osapool asjakohaste võrdlusrühmade loomise eesmärgil. 

Individuaalsetest kasutajaskondadest, pikslitest ja sarnastest tehnoloogiatest saate loobuda meie veebisaidi küpsisebänneri kaudu, kasutades brauseripõhiseid reklaamiblokeerijaid või hallates oma privaatsussätteid asjakohastel sotsiaalmeedia platvormidel.  

Kui otsustate, et te ei soovi enam selliseid individuaalse kasutajaskonna põhiseid teateid saada, võite tellimusest loobuda, järgides igas sellises teabevahetuses esitatud juhiseid või kohandades oma privaatsussätteid asjakohasel digitaalmeedia platvormil. 

   

Isikupärastamine (veebis või väljaspool seda) Teie nõusolekul (vajaduse korral) võime kasutada teie isikuandmeid (sealhulgas teie JDE tehinguid ja veebipõhiseid huvisid), et analüüsida teie eelistusi ja harjumusi, prognoosida teie vajadusi tulenevalt teie profiilianalüüsist, täiustada ja isikupärastada teie kasutuskogemust meie veebisaitidel ning pakkuda teile sihtreklaami ja -sisu. 

Oma isikuandmete töötlemisest sel eesmärgil saate loobuda, muutes oma küpsiste eelistusi meie küpsisebänneris või järgides mis tahes sarnases turundusteatises esitatud juhiseid. 

3.1. Sidusettevõtete ja partnerite reklaam 

Kasutame teie isikuandmeid, et saata teile teavet (nt turundusteateid või reklaame) meie ja meie partnerite kaupade ja teenuste kohta. Mõnda sellest teabevahetusest ja reklaamidest edastatakse kolmandate osapoolte veebisaitidel ja/või sotsiaalvõrgustikes. Vajaduse korral küsime teie nõusolekut enne sellise teabe, e-kirjade või reklaamide saatmist ja kuvamist.  

Saate oma nõusoleku tagasi võtta või esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemisele neil eesmärkidel, muutes küpsiste eelistusi meie küpsisebänneris või järgides asjakohases turundusteatises esitatud juhiseid.  

Eespool kirjeldatud reklaami ja turunduse eesmärgil tehtavat andmetöötlust võivad teha turunduse sidusettevõtted, partnerid või muud kolmandad osapooled.  Mõned neist ettevõtetest ja kolmandatest osapooltest võivad asuda USAs ja teistes riikides väljaspool Euroopa Liitu (EL) / Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).  Selleks et tagada teie isikuandmete piisav kaitse selles kontekstis, on kõik ülaltoodud andmete edastamised hõlmatud asjakohase õigusliku edastusmehhanismiga, nagu näiteks Euroopa Komisjoni poolt vastavalt IKÜMi artikli 46 lõike 2 punktile c vastu võetud andmekaitse standardklauslite, Euroopa Komisjoni piisavusotsuse või teie IKÜMi artiklile 49 vastava nõusolekuga.  

Kui andmeid töödeldakse väljaspool ELi/EMPd teie nõusoleku alusel (vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a), siis tuleb võtta arvesse, et kohalikud ametiasutused võivad ilma volitamata teie andmeid töödelda või neile juurde pääseda ja et teil ei pruugi olla võimalik oma õigusi tõhusalt rakendada.  Saate oma nõusoleku sellise andmeedastuse ja -töötluse kohta igal ajal tagasi võtta, muutes oma küpsiste eelistusi meie nõusolekubänneris, mis on saadaval , või JDE eelistuskeskuse kaudu. 

 

Lisateavet reklaami- ja sihtküpsise ning träkkeri andmete töötlemise kohta leiate allpool esitatud küpsiste jaotisest või vastava teenusepakkuja privaatsuspoliitikast.  

 

4. Säilitamistähtajad 

Kui käesolevas poliitikas ei ole sätestatud teisiti, kustutame teie isikuandmed, kui neid ei ole enam vaja asjakohastel töötlemiseesmärkidel ja ükski seadustest tulenev säilitamiskohustus ei takista kustutamist. 

 

5. Küpsised 

Kuidas hallata oma küpsiste eelistusi VÕI oma nõusolekut tagasi võtta 

Võite oma nõusoleku tagasi võtta või esitada vastuväite (loobuda) seoses mis tahes küpsiste allalaadimisega, muutes küpsiste sätteid igal ajal meie nõusolekubänneri kaudu, millele pääseb juurde .

5.1. Küpsised ja jälgimistehnoloogiad 

JDE ja meie kolmandast osapoolest partnerid kasutavad küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks pikslid, märgised, veebilutikad ja sarnased tehnoloogiad (edaspidi: küpsised), ning muid identifikaatoreid, et pakkuda teile parimat võimalikku teenust ja optimeerida meie veebisaidi toimivust. Need küpsised võivad samuti aidata meil meeles pidada teie eelistusi, mõista kasutajasuhtlust ning isikupärastada meie veebisaiti ja turunduskommunikatsiooni.  

Pange tähele, et kolmandate osapoolte sisu ja funktsioonide kasutamine võib kaasa tuua teie andmete töötlemise väljaspool ELi ja EMPd. Mõnes riigis, näiteks USAs, kaasneb oht, et ametiasutused võivad saada andmetele juurdepääsu turvalisuse ja jälgimise eesmärgil ilma teid sellest teavitamata või võimaldamata teil rakendada õiguslikke meetmeid. 

Kui kasutame teenusepakkujaid või teeme koostööd kolmandate osapooltega, kes asuvad riikides, mis ei kuulu ELi või EMPi, ja kel puudub piisav andmekaitse tase, ja kui te annate andmete töötlemiseks nõusoleku, põhineb andmete edastamine vastavasse ELi/EMPi mittekuuluvasse riiki IKÜMi artikli 49 lõike 1 punkti a alusel. 

Lisateavet meie ja kolmandast osapoolest partnerite ja/või teenusepakkujate, kellega teeme koostööd, küpsiste kasutamise kohta leiate allpool esitatud jaotisest „Küpsiste teave“. 

5.2. Küpsiste teave 

Ajakohastatud teave küpsiste ja vastavate edasimüüjate kohta on saadaval küpsisebänneris.   

5.2.1. Rangelt vajalikud küpsised 

Need küpsised on vajalikud veebisaidi toimimiseks ja neid ei ole võimalik meie süsteemides välja lülitada. Tavaliselt määratakse need üksnes reageeringuna teie tehtud toimingutele, mis on võrdelised teenusetaotlusega, näiteks teie privaatsuseelistuste määramine, sisselogimine või vormide täitmine. Saate seadistada oma brauseri neid küpsiseid blokeerima või teid nende eest hoiatama, kuid mõned veebisaidi funktsioonid sel juhul ei ole enam toimivad.  

Need küpsised ei salvesta tavaliselt isikuandmeid. Erandjuhul, kui need küpsised võimaldavad isiklikku viidet, põhineb andmete töötlemine õigustatud huvil.  

 

 

Küpsis/teenusepakkuja

Eesmärk

Säilitamistähtaeg

 Andmekaitse tase

One Trusti  

nõusolekuhaldusplatvorm 

Andmeid säilitatakse 1 aasta või vähem, kui küpsised kustutatakse seadmest või kui nõusolek võetakse tagasi. 

Töötlemine ELi/EMPi piires.  

Google USA 

Google Tag Manageri teenus, mis hõlbustab märgiste haldamist jälgimise, veebisaidi analüüsi, uuestiturunduse jms eesmärgil.  

Google Tag Manager ei kogu, säilita ega jaga veebisaidi külastajate kohta teavet.  

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõikele 1. 

 

5.3. Funktsionaalsed küpsised 

Funktsionaalsed küpsised võimaldavad meie veebisaidil meeles pidada teie tehtud valikuid, parandada teie kasutuskogemust ning täiustada reageerimiskiirust ja jõudlust, salvestades konkreetse sageli kasutatava teabe. Näiteks aitavad need meeles pidada teie kuvaeelistusi (nt keel, fondi suurus), teie ostukorvi sisu, salvestada teie sisselogimisandmed, tagada veebisaidi ideaalse kohandatavuse teie seadmega või mäletada teie kasutatud otsinguterminit või filtrit.  Võite mõne sellise küpsise kasutamist mitte lubada, kuid see võib aga mõjutada teie veebisaidi kausutuskogemust ja meie pakutavaid teenuseid. 

Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a või meie õigustatud huvi, kui see on asjakohane. 

Küpsis/teenusepakkuja

Eesmärk

Säilitamistähtaeg

Andmekaitse tase

Amazon 

AWSALBCORS 

Seda küpsist haldab AWS ja seda kasutatakse koormuse tasakaalustamiseks. 

7 päeva 

AWSALBi küpsised on krüpteeritud ja ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavat teavet. 

Amazon 

AWSALB 

AWS ELB rakenduse koormusejaotur. 

7 päeva 

AWSALBi küpsised on krüpteeritud ja ei sisalda isiku tuvastamist võimaldavat teavet. 

 

5.4. Analüütikaküpsised  

Need küpsised koguvad koondteavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate. Kasutame neid veebianalüütika jaoks, naasvate veebisaidi külastajate tuvastamiseks ja hindamiseks, meie veebipakkumiste täiustamiseks ning konkreetsete veebilehtede erinevate kujundusideede testimiseks. Need küpsised aitavad meil tuvastada seda, kui tõhus on meie reklaam ning aitavad muuta meie turunduse asjakohasemaks ja parandada teie kasutuskogemust.  

See toimib nii, kui võimaldate meil salvestada teie lõppseadmesse ajutisi küpsiseid ja/või seansiküpsiseid, millele me omame juurdepääsu teie brauseri või seadme tuvastamiseks (nt brauserituvastus või teie täielik IP-aadress).  

Sellise andmetöötluse õiguslikuks aluseks on teie nõusolek vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a, kui olete andnud oma nõusoleku meie nõusolekubänneri kaudu, millele pääseb juurde  

Kui see on siseriikliku õigusega lubatud, toimub selline andmetöötlus meie õigustatud huvide alusel vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile f või muudele kohaldatavatele kohalikele eeskirjadele.  Võite sellisest andmete töötlemisest igal ajal meie küpsisebänneri kaudu loobuda. 

Mõned neist analüütilistest küpsistest võivad olla määratud USAs asuvate kolmandast osapoolest ettevõtete poolt, nagu on märgitud allolevas tabelis. Kui nõustute oma andmete edastamisega (vastavalt IKÜMi artiklile 49) meie edasimüüjatele või partneritele (nt Google’ile) USAs, siis tuleb võtta arvesse, et kohalikud ametiasutused võivad ilma volitamata teie andmeid töödelda või neile juurde pääseda ja et teil ei pruugi olla võimalik oma õigusi USAs tõhusalt rakendada.  Saate oma nõusoleku sellise andmeedastuse ja -töötluse kohta igal ajal tagasi võtta, muutes küpsiste eelistusi meie küpsisebänneris või JDE eelistuskeskuse kaudu (üksnes jaemüük).  

Kolmandast isikust teenusepakkuja

Vahendid

Maksimaalne säilitamistähtaeg

Andmekaitse tase

Google Ireland Limited / Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 kuud 

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 kuud  

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

 

5.5. Reklaamiküpsised ja jälgimistehnoloogiad 

Kasutame neid küpsiseid, et kuvada teile asjakohast reklaami, mis põhineb teie huviprofiilil. Need võivad meie veebisaidi kaudu määrata meie reklaamipartnerid. Reklaamiküpsised ei salvesta otseselt isikuandmeid, vaid need põhinevad teie brauseri ja veebiseadme kordumatul tuvastamisel. Kui te ei luba nende küpsiste kasutamist, kuvatakse teile vähem sihtreklaami. 

Sellise andmetöötluse õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, mille võite igal ajal tagasi võtta vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a.  

Samuti kasutame agregeerivat seadmejälitustehnoloogiat, mis aitab meil teha turundusanalüüsi, luua individuaalset kasutajaskonda ja kuvada teile sihtreklaami teistel veebisaitidel, tuginedes meie veebisaitide teiepoolsetele külastustele.   

Me ei vastuta ühegi kolmandale osapoolele esitatud loobumistaotluste täitmata jätmise eest. 

Mida tähendab agregeeriv seadmejälitus? 

Kui logite oma kasutajaandmetega sisse kolmandast isikust teenusepakkuja juurde, saab erinevate brauserite ja lõppseadmete vastavaid identifitseerimistunnuseid üksteisega seostada. Näiteks kui kolmandast isikust teenusepakkuja on loonud igale teie kasutatavale sülearvutile, lauaarvutile, nutitelefonile või tahvelarvutile kordumatu identifikaatori, saab neid individuaalseid identifikaatoreid üksteisega seostada kohe, kui logite sisse kolmanda osapoole teenusesse, kasutades oma sisselogimismandaate. See võimaldab kolmandal osapoolel sihtida meie reklaamikampaaniaid mitmele seadmele. 

 

Käitumispõhine reklaam  

Samuti kasutame tehnoloogiat selleks, et  mõista, kaardistada ja jälgida teie huvi meie toodete vastu. Võime seda kasutada selleks, et mõista, mis teile kõige rohkem meeldib, et saaksime teha oma pakkumised võimalikult sobivaks. See võib hõlmata sirvimiskäitumist, et luua reklaame tootesoovitustega, mis on meie arvates kõige paremini seotud toodetega, mida olete meie veebisaidil vaadanud. Neid reklaame esitatakse/kuvatakse seejärel muudel veebisaitidel, mida võite külastada, kuid enamasti uudiste- ja videosaitidel ning ajaveebides. Seda protsessi nimetatakse käitumispõhiseks reklaamiks ja kuigi näib, et reklaamid on teie jaoks individuaalselt kohandatud, põhinevad andmed anonüümsetel analüütilistel andmetel ja ajutiselt salvestatud ülevaadetel. 

Mõned neist küpsistest ja tehnoloogiatest võivad olla määratud USAs asuvate kolmandast osapoolest ettevõtete poolt, nagu on näidatud allolevas tabelis. Kui nõustute oma andmete edastamisega (vastavalt IKÜMi artiklile 49) meie edasimüüjatele või partneritele (näiteks Google, Facebook ja YouTube) USAs, siis tuleb võtta arvesse, et kohalikud ametiasutused võivad ilma volitamata teie andmeid töödelda või neile juurde pääseda ja et teil ei pruugi olla võimalik oma õigusi USAs tõhusalt rakendada.  Saate oma nõusoleku sellise andmeedastuse ja -töötluse kohta igal ajal tagasi võtta, muutes oma küpsiste eelistusi meie küpsisebänneris või JDE eelistuskeskuse kaudu. 

 

Kolmandast isikust teenusepakkuja

Vahendid

Eesmärk

Maksimaalne säilitamistähtaeg

Andmekaitse tase

Facebook (USA ja/või Iirimaa) 

Facebook Custom Audience 

See võimaldab meil jälgida toiminguid, mida inimesed meie veebisaitidel teevad, et luua Facebookis kasutajaskondi ja sihtrühmi ning leida uusi potentsiaalseid kliente/sarnasusi. 

Maksimaalne ajavahemik, mille jooksul andmesubjektid on salvestatud meie veebisaidi või mobiilirakenduse individuaalsesse kasutajaskonda, on 180 päeva. 180 päeva pärast eemaldatakse veebisaidi individuaalses kasutajaskonnas olnud andmesubjektid, välja arvatud juhul, kui nad külastavad uuesti nt veebisaiti või mobiilirakendust. 

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

Google LLC (USA) 

DoubleClick Floodlight / DoubleClick / GA Audiences 

DoubleClick Floodlight võimaldab meil jälgida konversioone – nende kasutajate toiminguid, kes külastavad meie veebisaiti pärast reklaamide vaatamist või neil klõpsamist – ja neid analüüsida ning saada ülevaate kampaania tõhususest. 

 

DoubleClick võimaldab meil reklaame optimeerida vastavalt kohapealsele käitumisele, kasutaja omadustele ja huvidele digireklaamide vastu. See aitab hallata digikampaaniaid veebisaitidel ja mobiilseadmetes. 

 

GA Audiences võimaldab meil luua Google Analyticsis kasutajaskondi uuestiturunduse eesmärgil ja jõuda inimesteni, kes olid varem meie toodete/teenustega seotud. 

IP-aadressid anonümiseeritakse 9 kuu pärast ja küpsistes talletatud andmed 18 kuu pärast. 

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

YouTube/Google (USA) 

Content Delivery  

YouTube on Google’ile kuuluv platvorm videote majutamiseks ja jagamiseks. YouTube kogub veebisaitidele manustatud videote kaudu kasutajaandmeid, mis liidetakse teiste Google’i teenuste profiiliandmetega, et kuvada veebikülastajatele sihtreklaame paljudel nende enda ja muudel veebisaitidel. 

IP-aadressid anonümiseeritakse 9 kuu pärast ja küpsistes talletatud andmed 18 kuu pärast. 

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

YouTube/Google (USA) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Seda küpsist kasutatakse kordumatu identifikaatorina videote vaatamise jälgimiseks. 

180 päeva 

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

YouTube/Google (USA) 

YSC 

YouTube on Google’ile kuuluv platvorm videote majutamiseks ja jagamiseks. YouTube kogub veebisaitidele manustatud videote kaudu kasutajaandmeid, mis liidetakse teiste Google’i teenuste profiiliandmetega, et kuvada veebikülastajatele sihtreklaame paljudel nende enda ja muudel veebisaitidel. 

Seanss 

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

Teads Altice International Sarl 

Reklaam  

Teads on platvorm, mida kasutatakse reklaamiedastuse filtreerimiseks vastavalt kasutajaprofiilile, näiteks tema huvidele, asukohale, kasutatavale seadmele või veebilehe sisule, ning sama reklaami mitmekordse kuvamise vältimiseks samale veebisaidi külastajale.  

12 kuud 

Piisav – ELi edasimüüja  

Yotpo Ltd. USA  

Yotpo  

Hinnangud ja ülevaated 

Piiramatu 

Puudub  

piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

 

6. Manusvideod 

Manustame oma veebisaitidele videoid, mida meie serverites ei majutata. Tagamaks, et manusvideoid sisaldavatele meie veebisaitidele juurdepääs ei tooks automaatselt kaasa kolmanda osapoole sisu allalaadimist, näitame esimese sammuna üksnes videote kohalikult majutatud eelvaatepilte. Selle tulemusena ei saa kolmandast isikust teenusepakkuja mitte mingit teavet. 

Alles pärast eelvaatepildil klõpsamist laaditakse kolmandast isikust teenusepakkuja sisu alla. See annab kolmandale osapoolele teavet selle kohta, et olete meie veebisaidile sisenenud ja sellel eesmärgil tehniliselt vajalike kasutusandmete kohta. Lisaks saab kolmandast isikust teenusepakkuja siis rakendada jälgimistehnoloogiaid. Meil ei saa mõjutada kolmandast isikust teenusepakkuja edasist andmetöötlust. Eelvaatepildil klõpsates annate meile nõusoleku sisu allalaadimiseks kolmandast isikust teenusepakkujalt. 

Videote manustamine põhineb teie nõusolekul vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a, eeldusel, et olete eelvaatepildil klõpsates andnud oma nõusoleku. Pange tähele, et paljude videote manustamine toob kaasa teie andmete töötlemise väljaspool ELi või EMPd. Mõnes riigis, näiteks USAs, kaasneb oht, et ametiasutused võivad saada andmetele juurdepääsu turvalisuse ja jälgimise eesmärgil ilma teid sellest teavitamata või võimaldamata teil rakendada õiguslikke meetmeid. Kui kasutame kolmandate riikide teenusepakkujaid, kellel puudub piisav andmekaitse tase, ja kui te annate selleks oma nõusoleku, siis andmete edastamine vastavasse kolmandasse riiki põhineb IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktil a. 

 

Kolmandast isikust teenusepakkuja

Andmekaitse tase

Nõusoleku tagasivõtmine

YouTube/Google (USA) 

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

Kui klõpsate eelvaatepildil, laaditakse kolmandast isikust teenusepakkuja sisu kohe alla. 

Nõusoleku tagasivõtmiseks muutke oma sätteid meie bänneri kaudu ülaltoodud jaotise 3 kohaselt.  

Vimeo (USA) 

Puudub piisav andmekaitse tase. Andmed edastatakse vastavalt IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktile a. 

Kui klõpsate eelvaatepildil, laaditakse kolmandast isikust teenusepakkuja sisu kohe alla. 

Nõusoleku tagasivõtmiseks muutke oma sätteid ülaltoodud jaotise 3 kohaselt. 

 

7. Robotilõks 

Oma veebivormide kaitsmiseks automaatpäringute eest kasutame Google LLC süsteemi Google reCAPTCHA. Robotilõksu funktsioonis võidakse teil paluda teha konkreetne toiming või klõpsata teatud märkeruutudel. Selles kontekstis vajalikku kasutajapoolset sekkumist ja vajaduse korral hiireliigutusi kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas sisend pärineb inimeselt või automaatprogrammilt. 

Kuna robotilõksu funktsiooni pakub kolmas osapool, laadib robotilõksu kuvamine alla kolmanda osapoole sisu. See annab kolmandale osapoolele teavet selle kohta, et olete meie veebisaidile sisenenud ja sellel eesmärgil tehniliselt vajalike kasutusandmete kohta. Meil ei saa mõjutada kolmandast isikust teenusepakkuja edasist andmetöötlust. 

Selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks on teie nõusolek vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a. Annate oma nõusoleku, kui kasutate meie veebivorme, mis on kaitstud reCAPTCHAga. Nendel veebilehtedel kuvatakse asjakohane viide. 

Pange tähele, et robotilõksu funktsiooni kasutamine võib kaasa tuua teie andmete töötlemise väljaspool ELi või EMPd. Mõnes riigis kaasneb oht, et ametiasutused võivad saada andmetele juurdepääsu turvalisuse ja jälgimise eesmärgil ilma teid sellest teavitamata või võimaldamata teil rakendada õiguslikke meetmeid. Kui kasutame kolmandate riikide teenusepakkujaid, kellel puudub piisav andmekaitse tase, ja kui te annate selleks oma nõusoleku, siis andmete edastamine vastavasse kolmandasse riiki põhineb IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktil a. 

 

8. Sotsiaalmeedia andmetöötlus 

8.1. Pistikprogrammid 

Võime oma veebisaidil lubada sotsiaalmeedia pistikprogrammide, näiteks Facebook, Twitter, Instagram ja YouTube, kasutamist. Andmekaitse kaalutlustel integreerime need sotsiaalmeedia pistikprogrammid siiski ainult desaktiveeritud kujul. Seetõttu ei edastata meie veebisaitide teiepoolseid külastusandmeid sotsiaalmeedia teenustele, välja arvatud juhul, kui aktiveerite vastava sotsiaalmeedia pistikprogrammi, klõpsates soovitud sotsiaalmeedia platvormiga seotud eelvaatepildil või ikoonil.  

Kui klõpsate pistikprogrammil, saab sotsiaalmeedia platvorm teavet meie veebisaitide teiepoolse külastuse kohta. See toimub olenemata sellest, kas olete konkreetses sotsiaalmeedia teenuses konto registreerinud. Kui olete sisse logitud, saab andmed otse seostada teie sotsiaalmeedia profiiliga. Nad võivad seda teavet kasutada ka teie andmete põhjal kasutajaprofiili loomiseks ja rakendada seda isikupärastatud reklaamiks. 

JDE ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja/või tavade eest. Teise veebisaidi või platvormi aktiveerimisel või sellele linkimisel peaksite lugema selle veebisaidi või platvormi privaatsuspoliitikat.  

Sellise integreerimise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek vastavalt IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktile a, kui olete andnud oma nõusoleku eelvaatepildil klõpsates. Pange tähele, et paljude sotsiaalmeedia pistikprogrammide integreerimine toob kaasa selle, et teie andmeid töödeldakse väljaspool ELi või EMPd. Mõnes riigis kaasneb oht, et ametiasutused võivad saada andmetele juurdepääsu turvalisuse ja jälgimise eesmärgil ilma teid sellest teavitamata või ilma et teil oleks õigus edasi kaevata.  

Kui kasutame kolmandate riikide teenusepakkujaid, kellel puudub piisav andmekaitse tase, ja kui te annate selleks oma nõusoleku, siis andmete edastamine vastavasse kolmandasse riiki põhineb IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktil a. 

Kui te ei soovi enam, et teie isikuandmeid töötleksid aktiveeritud sotsiaalmeedia pistikprogrammid, saate edaspidist andmetöötlust takistada, kui te ei klõpsa vastava sotsiaalmeedia pistikprogrammi eelvaatepildil ega ikoonil.  

8.2. Sotsiaalmeedia veebilehed 

JDE ja lisaks sotsiaalmeedia platvormiteenuse osutaja (edaspidi: platvormiteenuse osutaja) vastutavad ühiselt vastutavate töötlejatena teie andmeid puudutavate töötlemistoimingute eest. Platvormiteenuse osutaja määrab sellega seonduvalt eelkõige töötlemistoimingute eesmärgid ja vahendid, mida me saame mõjutada vaid piiratud ulatuses. Vastaval määral, kuivõrd saame teie andmete töötlemist mõjutada või seada asjakohaseid tingimusi, rakendame oma võimaluste piires meetmeid tagamaks, et platvormiteenuse osutaja töötleb teie andmeid kooskõlas kehtivate andmekaitse-eeskirjadega. 

Kasutame järgmisi sotsiaalmeedia veebisaite: 

- Twitter: https://twitter.com/  
- Facebook: https://www.facebook.com/ 
- YouTube: https://www.youtube.com/user/ 
- Pinterest: https://www.pinterest.com/ 
- Instagram: https://www.instagram.com 
- Snapchat: https://www.snap.com 
- LinkedIn: https://www.linkedin.com 
- TikTok: https://www.tiktok.com. 

 

Mõned neist sotsiaalmeedia platvormidest asuvad väljaspool ELi või EMPd ja seetõttu kaasneb oht, et ELi või EMPi välised ametiasutused võivad saada teie andmetele juurdepääsu turvalisuse ja jälgimise eesmärgil ilma teid sellest teavitamata või ilma et teil oleks õigus edasi kaevata. Kui need platvormid asuvad kolmandas riigis ja neil puudub piisav andmekaitse tase ning kui te annate andmetöötluseks oma nõusoleku, siis andmete edastamine vastavasse kolmandasse riiki põhineb IKÜMi artikli 49 lõike 1 punktil a. 

8.2.1. Sotsiaalmeedia andmetöötlus 

Andmed, mida esitate otse meie sotsiaalmeedia veebilehtedel, näiteks kommentaarid, videod, pildid, meeldimised, säutsud jne, avaldab sotsiaalmeedia platvorm. Meiepoolne andmete töötlemine põhineb IKÜMi artikli 6 lõike 1 punktil f, mis viitab töötlemisele, mis toimub meie õigustatud huvides. 

Sellise andmetöötluse osana võime: 

 • suhelda teiega sotsiaalmeedia platvormi kaudu, 
 • jagada teie sisu mis tahes meie sotsiaalmeedia veebilehtedel ja meie veebisaidil, 
 • võimaldada teil osaleda konkurssidel ja/või loosimistes. 

8.2.2. Sotsiaalmeedia platvormiteenuse osutaja poolne andmetöötlus 

Kasutame oma veebisaitidel mitmeid sotsiaalmeedia platvorme ja funktsioone. Eelkõige kasutame Facebook Connecti, mis on ainulogimisega rakendus, mis võimaldab kasutajatel oma Facebooki konto kaudu teistel veebisaitidel suhelda.  

Sotsiaalmeedia platvormiteenuse osutaja kasutab veebijälgimise metoodikat. Veebijälgimine võib toimuda ka olenemata sellest, kas olete sotsiaalmeedia platvormile sisse logitud või sellel registreerunud või mitte. Kahjuks ei saa me sotsiaalmeedia platvormi veebijälgimise metoodikat mõjutada ega piirata. 

Pange tähele, et platvormiteenuse osutaja võib kasutada teie profiili- ja käitumisandmeid muu hulgas teie harjumuste, isiklike suhete ja eelistuste hindamiseks. Meil puudub igasugune mõju teie andmete platvormiteenuse osutaja poolse töötlemise üle. 

Tutvuge platvormiteenuse osutaja privaatsuspoliitikaga, et saada lisateavet sotsiaalvõrgustiku andmekogumise ja -analüüsi eesmärgi ja ulatuse ning sätete muutmise võimaluste ja oma privaatsuse kaitsmise kohta. 

 

9. Andmeturve 

Rakendame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid võimalikult laiaulatuslikult volitamata juurdepääsu eest. Need meetmed hõlmavad krüpteerimisprotseduure meie veebilehtedel. Teie andmed edastatakse interneti kaudu TLS-krüptimise abil teie arvutist meie serverisse ja vastupidi. 

Saate selle kindlaks teha brauseri olekuribal oleva lukusümboli ja https://-ga algava aadressirea järgi. 

 

10. Teie õigused andmesubjektina 

IKÜM annab teile andmesubjektina teatud õigused, sealhulgas: 

Õigused

Selgitus

Õigus tutvuda andmetega (IKÜMi artikkel 15) 

Teil on õigus saada kinnitust selle kohta, kas teid puudutavaid isikuandmeid töödeldakse. Sellisel juhul on teil õigus saada teavet nende isikuandmete kohta ja saada IKÜMi artiklis 15 sätestatud teavet. 

Õigus andmete parandamisele (IKÜMi artikkel 16) 

Teil on õigus nõuda teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamist ja, võttes arvesse andmete töötlemise eesmärke, nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist, sealhulgas täiendava õiendi viivitamata esitamise teel. 

Õigus andmete kustutamisele (IKÜMi artikkel 17) 

Teil on õigus nõuda teid puudutavate isikuandmete põhjendamatu viivituseta kustutamist, kui kehtib üks IKÜMi artiklis 17 loetletud põhjustest. 

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele (IKÜMi artikkel 18) 

Teil on õigus taotleda andmete töötlemise piiramist, kui mõni IKÜMi artiklis 18 loetletud tingimustest on täidetud, nt kui olete töötlemise suhtes esitanud vastuväite.  

Andmete ülekandmise õigus (IKÜMi artikkel 20) 

Teatud juhtudel, mis on üksikasjalikult loetletud IKÜMi artiklis 20, on teil õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul või nõuda nende andmete edastamist kolmandale osapoolele. 

Nõusoleku tagasivõtmise õigus (IKÜMi artikkel 7) 

Kui andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek teie isikuandmete kasutamiseks igal ajal tagasi võtta vastavalt IKÜMi artikli 7 lõikele 3. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine kehtib ainult edaspidise suhtes. See ei mõjuta andmete töötlemist, mis toimus enne nõusoleku tagasivõtmist. 

Õigus esitada vastuväiteid (IKÜMi artikkel 21) 

Kui andmeid kogutakse IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkti f (andmetöötlus meie õigustatud huvides) või IKÜMi artikli 6 lõike 1 punkt e alusel (andmetöötlus avalike huvide kaitsmise eesmärgil või avaliku võimu teostamisel), on teil igal ajal õigus esitada andmete töötlemisele vastuväiteid teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel. Seejärel ei töötle me enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui töötlemiseks on kaalukas õiguslik alus, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui andmeid on endiselt vaja õigustatud nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. 

Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus (IKÜMi artikkel 77) 

Vastavalt IKÜMi artiklile 77 on teil õigus esitada järelevalveasutusele kaebus, kui leiate, et teie andmete töötlemisel rikutakse andmekaitse-eeskirju. Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige liikmesriigis, kus on teie alaline elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht. 

 

Teie õiguste teostamine 

Eespool nimetatud õigusi saate teostada, kui võtate meiega ühendust meie veebisaidi ettevõtte andmelehel avaldatud kontaktandmete kaudu või e-posti aadressil privacy@JDEcoffee.com. 

Samuti võite meie klienditeenindusega ühendust võtta veebisaidil esitatud kohaliku telefoninumbri või e-posti aadressi kaudu. 

 

11. Meie andmekaitseametniku kontaktandmed 

Meie vastavuskontrolli üldspetsialist ja väline andmekaitseametnik saavad teile anda lisateavet andmekaitse kohta. 

JDE vastavuskontrolli üldspetsialist 
privacy@JDEcoffee.com 

FIRST PRIVACY GmbH, 
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Bremen, Saksamaa 
www.first-privacy.com 
office@first-privacy.com